Prislista privatpersoner

Minimidebitering,2 timmar inkl servicebil
Pris per timma
Pris per tim. om kund själv köper materialet
Servicebilsavgift

Pris ex. moms

1560
580
700
400

Pris inkl. moms

1950
725
875
500

Observera att ingen garanti på material utgår om ni själva står för detta inköp.
När vi arbetar hos privatpersoner tar vi med oss det vanligaste materialet så som kablar, fästmaterial, vanliga dosor samt alla verktyg i vår bil. För denna service debiterar vi kunder en grundavgift för servicebil oavsett var i länet man bor.
Om vi måste åka långt utanför vårt ordinarie arbetsområde fakturerar vi även en kilometerkostnad. Kilometerersättning 10,20 kr. Biltullar faktureras vid arbete innanför tullarna med 50 kr / dag.
Vi på ITA Elteknik värnar om vår miljö och hoppas att du som kund också gör det. Om vi tar med oss avfall från ditt hem och sorterar detta enligt gällande regler för hantering av elektriskt och elektroniskt avfall tillkommer en miljöavgift på 475:-